Foto: Atatürk demonstreert het Latijns-Turkse alfabet, 1928 (Wikipedia)

Turkse studenten – vanaf de vierde graad – zullen binnenkort geïntroduceerd worden tot enkele nieuwe letters die niet behoren tot het Turkse alfabet, waaronder “w”, “x”, en “q”. 

Hiervoor kregen enkel de studenten, kennis over de letters “w”, “x”, en “q”, die meededen aan de keuzevakken zoals het Engels en het Koerdisch. Het ministerie van Onderwijs kwam met het voorstel – nadat ze het curriculum had aangepast – om de lessen informatica en dactylo te vergemakkelijken.

 

Hurriyet