Stichting Cem, die een deel van de Turkse alevieten vertegenwoordigt, heeft het Turkse Ministerie van Onderwijs gevraagd om de begrippen ‘salafisme’ en ‘jihad’ te schrappen uit het vernieuwde curriculum in het onderwijs, omdat deze onderwerpen “radicale religieuze groepen” zouden kunnen aanmoedigen.

In een rapport dat op 27 juli aan de minister van Onderwijs, İsmet Yılmaz, werd aangeboden, stelt de stichting voor dat er op elk schoolniveau, hoofdstukken moeten worden aangeboden over het secularisme en Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de moderne Turkse Republiek, evenals anekdotes over Atatürk zelf.

FOTO: Ataturk, oprichter van het moderne Turkije

Het rapport suggereerde ook dat godsdienst- en ethiekleraren de studenten liefde voor Atatürk zouden moeten bijbrengen en dat de versterking van het secularisme nog meer aangemoedigd moet worden.

De stichting stipte ook de leer van het alevitisme tijdens godsdienst- en ethieklessen aan, door te zeggen dat het alevitisme niet als een cultuur, ideologie en traditie uitgelegd mag worden, maar als een ‘geloof’.

Daarmee overeenkomstig zouden er volgens het rapport ook door stichting Cem gekozen personen moeten plaatsnemen in de curriculumcommissie die over de inhoud van godsdienst- en ethieklessen en lessen over het leven van de profeet Mohammed beslist.

Besproken in een apart hoofdstuk

In basisscholen en middelbare scholen moet het alevitisme in een apart hoofdstuk besproken worden, los van de soennitische interpretatie van de islam, aldus de stichting. Op 18 juli onthulde Yılmaz details over de inhoud van de uiteindelijke versie van het nationale curriculum van Turkije.

De minister merkte op dat het nieuwe curriculum zal gaan gelden voor de eerste, vijfde en negende schooljaren die dit jaar beginnen. In het academiejaar 2018-2019 zal dit uitbreiden naar de andere klassen.

Hurriyet