Geschreven door ERDAL SAĞLAM (opiniemaker bij de Turkse krant Hurriyet)

De rekening van de politieke crisis tussen Duitsland en Turkije zal veel hoger liggen dan verwacht.

Het is van belang dat we Duitsland niet alleen zien als een land waarmee we een hechte economische relatie hebben, maar ook als een belangrijke en invloedrijke actor in de Europese Unie en het Westen in het algemeen.

Tien procent van totale export 

Het is noodzakelijk om te weten dat de economische relaties tussen Turkije en Duitsland zeer belangrijk zijn. Tien procent van de totale Turkse export van het voorbije half jaar ging naar Duitsland en de oudste financiële participaties in Turkije zijn Duits. Ook de financiële betrekkingen tussen beide landen zijn zeer intens en ondanks de daling in de voorbije jaren blijft het aandeel Duitse toeristen in Turkije toch zeer hoog.

Met andere woorden, de verslechtering van de economische relaties tussen de twee landen zal gevolgen met zich meebrengen die zwaar zullen doorwegen op de Turkse economie.

Vier keer groter

Ook noemenswaardig is dat deze negatieve effecten veel ernstiger zullen zijn voor ons mocht Duitsland gebruik maken van haar macht tegen Turkije op economische en diplomatiek vlak.

De Duitse economie, die overigens vier keer groter is dan die van Turkije, groeit parallel met haar invloed in de wereld. Ik vrees dus dat Duitsland minder zal lijden mocht ze Turkije verliezen als partner dan andersom. Dit zijn nu eenmaal de nadelen van economische afhankelijkheid.

Grote invloed binnen de EU

We mogen verder niet vergeten dat Duitsland eveneens een grote invloed heeft op de beslissingen die worden genomen binnen de EU. Dit is voornamelijk te wijten aan haar zeer sterke economische positie.

Indien Turkije ooit nog de EU willen binnen komen, is het van belang dat de betrekkingen met Duitsland niet verder verslechteren. Een van de belangrijkste onderwerpen op de EU-agenda is de toekenning van het visumvrij reizen tussen Turkije en de EU.

Grote vooruitgangen

Er zijn reeds grote vooruitgangen geboekt op dit gebied waardoor de verwachtingen op de Turkse markten hoog liggen. Mocht deze deal uiteindelijk worden afblazen dan zou de teleurstelling enorm zijn. Dit is enkel en alleen vermijdbaar indien de crisis met Duitsland in de toekomst niet verergert en beide landen tot consensus komen.

Invloed van westerse waarden

De perceptie die de Turkse overheid heeft gecreëerd ten aanzien van haar buitenlandse betrekkingen van de voorbije dagen gaat als volgt: “Qatar is genoeg voor Turkije, we hebben de anderen niet nodig. De invloed van buitenlandse betrekkingen op de economie en op de economische gesteldheid van het publiek, is iets wat schijnbaar veel mensen nog niet kunnen vatten.

Buitenlands kapitaal

Hoe dan ook lijkt het erop dat iedereen dit effect mettertijd zal begrijpen. Er is duidelijk behoefte om het volgende te stellen: De Turkse economie zal er niet in slagen het welzijn van haar volk veilig te stellen zonder buitenlands kapitaal. Een land in deze situatie moet een evenwichtig en vreedzaam buitenlands beleid voeren om onheil in haar economie te voorkomen.

Indien de kapitaalstroom van het Westen komt dan is het van belang dat je op gelijke voet staat met ze en een administratieve houding aanneemt conform de westerse waarden.

We zijn niet Rusland noch een golfstaat. Overigens, zelfs deze landen kunnen het de laatste tijd goed vinden met het Westen omwille van hun gedeelde belangen.

Indien je afstand neemt van fundamentele waarden en normen zoals persvrijheid, met het proces van journalisten van Cumhuriyet dat deze week begon als voorbeeld, is het vanzelfsprekend dat het Westen een bepaalde houding tegenover je aanneemt.

Hurriyet