Een reusachtige bibliotheek die vijf miljoen boeken zal bevatten, wordt gebouwd in het presidentieel complex in de hoofdstad Ankara. Recent gepubliceerde schetsen tonen het plan van het gigantische gebouw.

De autoriteiten plannen de opening van de bibliotheek voor het publiek tegen het einde van 2018. Het zal het derde grootste gebouw worden binnen het complex dat open staat voor het publiek.

De bibliotheek wordt momenteel gebouwd met een Ottomaanse en Seltjoekse architecturale synthese. Het wordt ontworpen in lijn met het architecturale concept van het presidentieel paleis.

De ruwbouw van de bibliotheek is voltooid. Bij haar voltooiing zal de Presidentiële Bibliotheek de grootste in Turkije zijn.

De bibliotheek zal versierd worden met witte en roze marmers waarvan gepland wordt dat het een van de grootste in de wereld zal zijn. Een soepkeuken, meeting-, vergader- en tentoonstellingszalen zullen bij de bibliotheek beschikbaar zijn.

Een presidentieel team is al lange tijd bezig met de voorbereidingen. De boeken die zullen geplaatst worden in de bibliotheek, zijn bepaald door een team van experten die bibliotheken in het buitenland hebben onderzocht.

Opslagbibliotheek

De Presidentiële Bibliotheek heeft de status van een opslagbibliotheek, waarvan er zes zijn in Turkije, inclusief kopieën van al het geprinte materiaal.

Een presidentieel team is bezig om boeken en collecties in het land en in het buitenland aan te schaffen. De bibliotheekplannen bevatten vijf miljoen boeken in de eerste fase en dit aantal wordt verwacht te stijgen.

De huidige bibliotheek, die meer dan 20.000 publicaties en 352 manuscripten heeft, is beschikbaar voor gebruik door het presidentiële personeel en hun verwanten voor het moment. Zij die gebruik willen maken van de boeken binnen moeten een speciale toelating krijgen.

De reusachtige bibliotheek zal 24 uren open zijn en aparte afdelingen voor kinderen, studenten en onderzoekers huizen.

Daarbij zullen speciale collecties, holografieën, decreten, kaarten, foto’s, postkaarten en gravures, die geschonken zijn, beschikbaar zijn voor bezoekers om te bekijken.

Een boekbinderij zal ook gebouwd worden in de bibliotheek voor het boekbindenproces.

Hurriyet