Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse ambassadeur in Nederland ontboden. De bewindsman roept de ambassadeur op het matje om zijn afkeuring uit te spreken over de Turkse inval van het noordoosten van Syrië.

“Nederland veroordeelt het offensief in Syrië”, stelt Blok. “De operatie kan nieuwe vluchtelingenstromen op gang brengen en de strijd tegen Daesh en de stabiliteit in de regio schaden.”

Blok stelt dat niemand is gebaat bij de mogelijk verschrikkelijke humanitaire gevolgen van de Turkse inval. De minister wijst erop dat de militaire acties nieuwe vluchtelingenstromen op gang kunnen brengen en Daesh in de kaart kan spelen.

Hij noemt de inval “schadelijk voor de stabiliteit in de regio”. Blok eist via de ambassadeur meer duidelijkheid over “de gevolgen van de operatie” en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

Het ontbieden van een ambassadeur wordt in diplomatieke kringen als een zwaar middel gezien.

Twitter, Nu.nl