Domper voor fiscus: bedrijf hoeft 19,5 miljoen euro belasting niet terug te betalen

Een forse tegenvaller voor de Nederlandse Belastingdienst: een bedrijf in Duiven, een gemeente in de provincie Gelderland, hoeft van het gerechtshof in Den Bosch een belastingaanslag van 19,5 miljoen euro niet te betalen.

Dit bedrag werd overgemaakt naar het bedrijf na fraude door een belastingambtenaar. De directeur van dit bedrijf, een besloten vennootschap, heeft altijd ontkend dat hij betrokken was bij de fraude of er überhaupt iets van wist. Het gerechtshof kon daar ook geen bewijs van vinden.

De belastingambtenaar pleegde in 2014 fraude door miljoenen euro’s op de rekening van een besloten vennootschap te laten storten.

Nog dezelfde dag is dat bedrag doorgesluisd naar Turkse bankrekeningen, die op naam staan van de zwager van de directeur van de bv, weer een vriend van de belastingambtenaar.

Ruime kennis 

Deze ambtenaar werkte al ruim 30 jaar bij de Belastingdienst en beschikte over ruime kennis van het systeem. Hij zette een valse teruggave van 19,5 miljoen euro in het systeem, waardoor het bedrag enkele dagen later automatisch werd overgemaakt naar de betreffende besloten vennootschap en vervolgens werd doorgesluisd.

De Belastingdienst geloofde niet dat de directeur van de bv hier niet van wist, dus spande de fiscus een rechtszaak aan.

Het hof heeft uit het dossier niet kunnen afleiden dat de directeur en zijn bv betrokken waren bij de fraude of ervan wisten. Het hof oordeelt dat de Belastingdienst “zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige schending van wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht door de aanslag op te leggen”. De aanslag gaat daarom van tafel.

Het hof vindt dat de Belastingdienst het geld via de civielrechtelijke procedure moet zien terug te krijgen van degenen die betrokken zijn geweest bij de fraude.

“Dat is niet de bv, maar degene(n) die zich het geld hebben toegeëigend”, aldus het hof. Twee mannen uit Duiven zijn daarvoor tot vier jaar en bijna vier jaar cel veroordeeld. Ze maakten de bedragen in delen over naar rekeningen van verschillende bedrijven en sluisden die via 41 boekingen door naar twee bankrekeningen in Turkije.

Bron: BNM