Serçan Ozmeral is gevlucht uit Turkije omdat zijn Koerdische familie hem dreigt wat aan te doen. Maar de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) vond hem niet homo genoeg en had zijn asielaanvraag afgewezen. Nu werd zijn aanvraag toch goedgekeurd.

De 29-jarige Turkse asielzoeker Sercan Ozmeral, wiens homoseksualiteit door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als ‘ongeloofwaardig’ werd beoordeeld, mag toch in Nederland blijven. Hij is de 3de lhbti-asielzoeker in korte tijd die na een jarenlange juridische strijd alsnog een verblijfsvergunning krijgt.

De Turkse asielzoeker Serçan Ozmeral belandde in een detentiecentrum in Rotterdam, in afwachting van zijn uitzetting. Van daaruit diende zijn advocaat nog een derde asielaanvraag in, op basis van andere documenten. Eén daarvan was een brief van de burgemeester van Deventer, waar Ozmeral sinds zijn aankomst in Nederland woonde. Die schreef dat de Turkse jongen een voorbeeldfunctie had in zijn gemeente. Hij deed vrijwilligerswerk, had razendsnel Nederlands geleerd en was zo moedig geweest om met zijn geaardheid uit de kast te komen. De burgemeester deed een dringend beroep op de Tweede Kamer om de zaak van Ozmeral te herzien.

Koerdische familie

Sercan Ozmeral, die opgroeide in een traditionele Koerdische familie, diende in april 2017 zijn eerste asielaanvraag in Nederland in. Hij was die maand uit Turkije gevlucht nadat hij meerdere bedreigingen had gekregen van zijn vader en ooms. Jarenlang had hij zijn homoseksualiteit verborgen gehouden, maar nadat zijn familie hem wilde uithuwelijken en hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen, kon hij niet anders dan zijn geheim opbiechten.

Hij hoopte op bescherming in Nederland, maar zijn asielaanvraag werd afgewezen. De IND achtte zijn homoseksualiteit niet geloofwaardig. Ook in hoger beroep werd zijn aanvraag afgewezen.

Ook LGBT Asylum Support voegde een brief toe aan het dossier. Daarin werd gesteld dat de eerder ingediende documenten zonder onderbouwing waren afgewezen – iets wat de nieuwe werkinstructie wel vereist.

‘Ik heb gehuild’

Vorige week vrijdag kreeg Ozmeral, die inmiddels in Utrecht een opleiding verpleegkunde volgt, via zijn advocaat te horen dat hij alsnog in Nederland mag blijven. ‘Ik heb gehuild’, zegt hij. ‘Drie jaar lang heb ik alleen maar negatieve berichten gekregen van de IND en nu was er opeens een positief bericht. Ik heb altijd gedacht dat ik het groot zou vieren, maar ik heb het rustig gehouden. Ik wacht eerst af tot ik mijn ID-kaart krijg. Tot die tijd durf ik het nog niet te geloven.’

De Volkskrant