Foto: bagcilar.bel.tr

Leerlingen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands, mogen die voortaan ook gebruiken op de speelplaats van de school en de klas. Dat staat in een nieuwe leidraad waarmee het GO! dit schooljaar wil uitpakken. Dat schrijft de Standaard.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is een Vlaamse openbare instelling dat het officieel onderwijs organiseert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

De reactie van veel directeurs is om het gebruik van die ‘andere’ talen te verbieden op school. Het gemeenschapsonderwijs (GO!) wil daar nu een einde aan maken.

Professor Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren van de UGent, juicht de aanpak van het GO! toe. ‘Door leerlingen constant te bestraffen wanneer ze hun thuistaal gebruiken, voelen ze zich minder betrokken op school en daalt hun zelfbeeld’, zegt hij. ‘Dat zijn factoren die een negatief effect hebben op het leerproces van kinderen.’

Uitleggen in het Turks

De moedertaal kan zelfs een hefboom zijn om Nederlands te leren, zegt hij. ‘Stel dat een leraar een wiskundeoefening geeft in de lagere school. Eén Turkse leerling begrijpt er niets van en een andere wel. Laat dan die laatste de oefening in het Turks uitleggen aan de andere leerling. De leraar kan daarna vragen aan de zwakkere leerling om in het Nederlands te vertellen wat hij net geleerd heeft.’

Hier kan je het volledig artikel lezen.

De Standaard