Foto: Parlementslid, Saleh Al-Armouti

Een Jordaanse wetgever heeft Turkije geprezen als het land dat de Arabische standpunten het meest steunt, zo meldt Anadolu News Agency.

In een interview met Anadolu Agency in zijn kantoor in de hoofdstad Amman, beschreef parlementslid, Saleh Al-Armouti, de relatie van Jordanië met Turkije als “goed”.

“Turkije steunt ons (Jordanië) in de Palestijnse kwestie, en zijn positie ten opzichte van Jordanië is positief en wordt gewaardeerd, en dit blijkt uit de handelsovereenkomsten die onlangs werden ondertekend en geratificeerd,” zei Al-Armouti.

Hij voegde eraan toe: “Ik heb het gevoel dat het meest ondersteunende land voor de Arabische positie Turkije is … Ik heb niet gehoord dat een Turkse ambtenaar Jordanië heeft aangevallen.”

De Jordaanse wetgever prees ook het recente besluit van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om 10 ambassadeurs uit te wijzen wegens inmenging in de interne aangelegenheden van Turkije.

“Erdogan heeft elke vrije Arabische en moslimburger doen beseffen dat er mannen zijn die NEE kunnen zeggen tegen de Verenigde Staten,” zei het parlementslid.

Multidimensioneel buitenlands beleid

Al-Armouti verwelkomde de groeiende relatie tussen Jordanië en Turkije en merkte op dat Amman zal profiteren van het uitbreiden van de betrekkingen met Ankara.

“Ik ben voorstander van meervoudige allianties,” zei het parlementslid, en legde uit dat Amman alle landen moet betrekken en “niet al zijn eieren in één mand moet doen.”

Hij zei dat het buitenlands beleid van het land momenteel wordt uitgeoefend door koning Abdullah II als gevolg van “de verstoring van het algemene mandaat van de regering en als gevolg van haar mislukking.”

Volgens het parlementslid heeft de regering slecht gepresteerd op het gebied van het buitenlands beleid, waarbij het gebrek aan reactie van Amman op de Israëlische schendingen in Palestina als bewijs wordt genoemd.

“We hebben geen enkel standpunt ingenomen, en de Israëlische ambassadeur werd niet ontboden of uitgewezen.”

Hij bekritiseerde de Jordaanse regering ook omdat ze er niet in slaagde gebruik te maken van het lidmaatschap van het land van het Internationaal Strafhof (ICC) om Israël ter verantwoording te roepen voor zijn misdaden in Palestina.

Betrekkingen met Syrië

Wat betreft de normalisering van de betrekkingen van Jordanië met Syrië, plaatste Al-Armouti vraagtekens bij het herstel van de betrekkingen met een land dat geen soevereiniteit heeft, en zei dat het wordt gecontroleerd door Rusland en Iran. Hij verweet het Syrische regime wreedheden te begaan tegen de Syrische bevolking.

“Het (Syrische) regime heeft misdaden begaan, zijn eigen volk vermoord, verbrand … Waarom zou ik er de betrekkingen mee hervatten?” vroeg het parlementslid.

Wat de binnenlandse ontwikkelingen betreft, uitte Al-Armouti zijn ontevredenheid over de prestaties van het Huis van Afgevaardigden (parlement).

Hij gaf het voorbeeld van de wetgevingsprocessen in het parlement en merkte op dat er niet voldoende tijd wordt uitgetrokken om wetsvoorstellen te bespreken.

“Soms komt wetgeving op donderdagavond bij ons binnen, en moet je 48 uur voordat de zitting plaatsvindt je voorstel bespreken en indienen,” zei het parlementslid, opmerkend dat dit resulteerde in het haastig aannemen van wetten op een manier die in strijd is met de grondwet.

Prestaties regering

Het Jordaanse parlementslid had ook kritiek op de prestaties van de regering.

Hij zei dat de armoede in het land toeneemt, dat rechten en vrijheden beperkt zijn en dat de werkloosheid onder jongeren welig tiert.

Hij hekelde regeringsbenoemingen op basis van vriendjespolitiek, die volgens hem het “sektarisme” dreigen te versterken en competente personen buitenspel dreigen te zetten.

Al-Armouti zei dat hij zichzelf niet als lid van de oppositie beschouwt.

“Ik verdedig mijn land en als ik fouten vind in het hervormingsproces en de beslissingen van de regering, maak ik daar bezwaar tegen,” zei hij, eraan toevoegend dat hij de regering zal prijzen als zij “positieve actie” onderneemt die het land en de burgers dient.

Bron: Middle East M.