Berlijn verklaarde op 4 september, te midden van de toenemende spanningen tussen de twee NAVO-bondgenoten, dat een van de twee Duitse staatsburgers die om “politieke redenen” in Turkije werden vastgehouden, werd vrijgelaten

“De advocaat van de persoon in kwestie heeft meegedeeld dat zijn cliënt is vrijgelaten zonder beperkingen,” zei een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Duitse overheid wacht nog op onafhankelijke bevestiging van de vrijlating.

Berlijn kondigde de aanhouding van de twee individuen, waarvan de identiteiten niet zijn onthuld, op 1 september met grote consternatie aan. Ambtenaren van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken beweerden dat de Duitse staatsburgers op grond van “politieke redenen” werden vastgehouden.

Dieptepunt

De gevangennemingen vond plaats in een periode waarin de relaties tussen Duitsland en Turkije op een dieptepunt zaten

De toenemende spanningen tussen beide landen hebben de Turkse gemeenschap in Duitsland fel verdeeld.

Op 3 september gaf bondskanselier Angela Merkel aan dat haar geduld opwas. Ze zei dat Turkije geen lid mag worden van de Europese Unie. Persoonlijk gelooft ze ook niet dat het land ooit lid zál worden.

Ze beloofde in een rechtstreeks verkiezingsdebat met haar uitdager Martin Schulz dat ze haar Europese collega’s zal proberen te overtuigen de toetredingsgesprekken met Turkije definitief af te blazen. Ook overweegt Duitsland om in de nabije toekomst economische sancties op te leggen.

Hurriyet