Het Turkse Statistisch Instituut heeft de ISBN (International Standard Book Number) statistieken van 2016 vrijgegeven, die toonden aan dat er 51.113 boeken werden gepubliceerd in Turkije tijdens het voorbije jaar en bemerkte een aanzienlijke stijging in de publicatie van academische boeken.

Volgens de statistische data, was de verdeling van de publicaties volgens onderwerp als volgt: van al het gepubliceerde materiaal, had 27 procent een educatieve inhoud, was 20.5 procent bedoeld om aan de culturele interesses van volwassenen tegemoet te komen, 16.8 procent was fictie voor volwassenen en 15.8 procent was bedoeld voor kinderen en jeugd.

Academische publicaties

Bovendien bereikte academische publicaties een aandeel van 13.7 procent en 6.1 procent van alle gepubliceerde werken hadden een verband met religie.

De meeste werken werden gepubliceerd in de Turkse taal en het aantal boeken dat gepubliceerd werd in het Engels was 4.2 procent, terwijl andere talen een percentage van slechts 2.9 haalden.

De publicatie van academische titels kende een stijging van 9.9 procent in 2016 vergeleken met het voorgaande jaar en bereikte een totaal van 7.481 boeken. Er was ook een stijging in publicaties voor kinderen en jeugd met 4.9 procent.

Sabah